TEPELNÁ ČERPADLA

Přístup k energii, kterou máme všichni.

Tepelná čerpadla jsou první volbou, pokud jde o to, spojit spolu úsporu nákladů na vytápění a ekologickou výrobu tepla. Neboť energie, kterou tepelné čerpadlo využívá, je v okolním prostředí neomezeně a zdarma vždy k dispozici. Pro zužitkování této energie vyžaduje plnohodnotný topný systém pouze malou část elektrické energie na pohon a čerpadlo. Tepelná čerpadla jsou nezávislá na fosilních palivech a aktivně přispívají k redukci tvorby CO2 a ochraně klimatu.  


Jak fungují tepelná čerpadla?

Zjednodušeně lze celý proces popsat takto:

Teplonosné médium v kapalném stavu proudí ke zdroji tepla, kde na sebe teplo naváže. Kapalina se i s teplem dostává do pohybu a v prostoru výměníku, ve kterém se sníží tlak, se tato kapalina stane plynem. V plynném stavu je médium vedeno k akumulačnímu zásobníku, ve kterém se náhle zvýší tlak a tím začne pára kondenzovat a zahřeje vodu, která je zde uložena. A zahřátá voda tak může proudit do topení i vodovodních kohoutků po celém domě. Celý cyklus se neustále opakuje. Kapacita teplonosného média je nevyčerpatelná.

Výhody tepelných čerpadel:


· šetření cenných přírodních zdrojů

· možnost fungování jako klimatizace

· dlouhá životnost

· investice se vrátí do 10 let

· vhodné do nových i starších domů · možnost připojit k fotovoltaice

Jak vysoká může být úspora?

Hodnota úspory se může vyšplhat až na 55 % oproti roku, kdy se vytápělo nehospodárným elektrickým kotlem. V některých domácnostech tato úspora dosahuje 35 tisíc ročně.

Před investováním do tepelného čerpadla doporučujeme poradit se s odborníky, kteří posoudí váš konkrétní případ nejen na základě geologické polohy domu, ale i individuální potřeby domu. Posoudí výchozí stav a na základě toho vám představí očekávané úspory i nutnost stavebních úprav.

Investice do tepelného čerpadla

Návratnost investice do tepelného čerpadla se vrací během prvních pěti až deseti let. Životnost tepelných čerpadel je však minimálně 15 let. Životnost se prodlužuje kvalitním servisem, správným zapojením a hlavně vhodným výběrem samotného tepelného čerpadla.

JAKÉ TEPELNÉ ČERPADLO VYBRAT?


Pro tato čerpadla je nutné mít zahradu, na kterou lze umístit kolektory. Kolektory jsou zapuštěné v zemi nebo rozprostřené pod prostorem zahrady. Tato čerpadla mají stabilnější výkon, protože teplota země má i během dlouhé zimy teplotu alespoň 4 °C. Další výhodou je naprosto tichý chod. Nevýhodou může být nutnost zahradyA a pozemních prací, kterým se při instalaci tepelného čerpadla typu země/voda nevyhnete.

Klimatické podmínky v České republice jsou ideální pro instalaci právě těchto tepelných čerpadel. V nížinách jsou i v zimním období průměrné teploty kolem 4 °C. Nehrozí tedy nežádoucí zamrzání čerpadla. Strach z hlučného provozu není opodstatněný. Hodnota akustického tlaku čerpadel typu vzduch/voda je pod 40 dB(A), což se rovná tikotu budíků, který slyšíte z dálky 3 metrů.


Tichou vnitřní jednotkou tepelného čerpadla omezíte nákladné průrazy stěnami a pokládání vzduchových kanálů, takže jsou tato tepelná čerpadla velice oblíbená při modernizaci starších domů. Splitová tepelná čerpadla zvládají s vysokou efektivností vytápět a ohřívat vodu, ale i ochlazovat a využívat v prostoru princip rekuperace.


Proč nevyužívat teplého vzduchu, který již proudí v místnosti? Tento vzduch lze využít k ohřevu teplé vody a zužitkovat již jednou vydanou energii.

Tepelná čerpadla se nepoužívají pouze pro obytné prostory, díky možnosti vysokých kapacit je možné jimi vytápět i prostorné objekty bez vysokých účtů za energie.