KONDENZAČNÍ KOTLE

Jak funguje kondenzační kotel

Výše uvedenými vlastnostmi disponuje plynový kondenzační kotel, který je svým konstrukčním provedením a principem fungování určený na efektivní vytápění domácností, kancelářských prostor a jiných objektů. Kondenzační kotel není vhodnou volbou pouze pro novostavby, ale i pro stávající instalace, kde je možné jeho instalací ušetřit nemalé finančně prostředky, a to ve formě úspory zemního plynu. Díky nové legislativě platící od roku 2015 je do 400 kW výkonu díky vyšší účinnosti, nižším emisím a komfortnější regulaci kondenzační kotel jediná použitelná technologie.

Synonymem úspornosti a efektivnosti u spalovacího procesu je dosažení co nejnižší teploty spalin odcházejících do komína, a tím využití co nejvyšší teploty pro samotné vytápění. Zjednodušeně řečeno, čím méně tepla pouštíme komínem, tím více tepla nám zůstane doma.

Rozdělení kondenzačních kotlů

Závěsné kondenzační kotle jsou určeny k pověšení na zeď. Plní buď roli vytápění nebo vytápění a zároveň i přípravě teplé užitkové vody. Mají minimální prostorové nároky s průtokovým ohřevem pitné vody.

Sestavy kondenzačních kotlů jsou sestavy sloužící k vytápění a ohřevu teplé vody se samostatným zásobníkem umístěným vedle kotle nebo pod kotlem. Umožňují použití zásobníku teplé vody s větším objemem.Závěsné kondenzační kotle

Kaskádové jsou kondenzační kotle vyšších výkonů určené k vytváření kaskádových sestav kotlů pro menší kotelny s výkonem ve stovkách kW.

Samostatné kotelny

Technická vyspělost systému kaskády kotlů umožňuje zapojit do kaskády všechny kondenzační kotle. Podobně, jako lze skládat kotelny z plynových kotlů, lze vzájemně propojovat a skládat kaskádové kotelny.Zajímavou variantou kaskádové kotelny, je možnost skladby tzv. hybridní kaskády kotlů, složené z plynových a elektrických kotlů.

Kompaktní kondenzační kotle

Kondenzační kotle vhodné pro rodinné domy. 

Pro rodinné domy

Kondenzační kotle vhodné pro rodinné domy. Jejich integrovanou součástí je zabudovaný zásobník na ohřev teplé vody. Ohřev teplé vody zajišťuje samotný kotel, případně i solární kolektor. Jsou vyžadovány větší prostorové nároky z důvodu umístění kotle na zemi, jsou k dispozici i jako závěsné.

Stacionární kondenzační kotle

Vyznačují velkým vodním objemem

Bytové domy, průmysl

Vyznačují se velkým vodním objemem, jednoduchým hydraulickým zapojením (bez nutnosti kotlového čerpadla). Používají se také k vytápění větších objektů (např. bytové domy, průmysl atd.).