REVIZE

REVIZE

Zajišťujeme pravidelné revize plynových zařízení, komínů, plynového vedení aj. K tomu přispívá pravidelné školení mechaniků a profesionální vybavení, včetně analyzátorů spalin a přenosných PC k seřízení kondenzačních kotlů a složitějších regulací v kotelnách.

PRAVIDELNÉ KONTROLY

Aby byl provoz plynového kotle během topné sezony bezporuchový, je třeba předcházet jeho závadám pravidelným servisem. Pod pojmem „servis kotlů“ se rozumí pravidelná roční údržba, vyčištění a seřízení kotle a kontrola bezpečnostních prvků. Už při nákupu dostane nový majitel instrukce, které je dobré dodržovat. Bezporuchový a bezpečný chod plynových kotlů vyžaduje roční kontroly předepsané oprávněnou odbornou firmou – autorizovaným servisem. Díky nim bude zajištěn dlouholetý bezporuchový provoz. Roční prohlídka zajišťuje například kontrolu funkce a stavu přístroje, všech bezpečnostních prvků, vyčištění trysek, hořáku, výměníku a další.