+420 352 693 672 kancelar@plyncentrum.cz
Kynšperk nad Ohří Horní Pochlovice 79, PSČ 357 51

KOTLÍKOVÉ DOTACE

Dotační program známý jako kotlíkové dotace byl vyhlášen Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Majitelé rodinných domů v něm mohou žádat o finanční příspěvek na výměnu starých, neekologických kotlů na pevná paliva.

Cílem programu je do roku 2020 (2022) snížit emise znečišťujících látek do ovzduší z lokálních topenišť výměnou minimálně 85 tisíc starých kotlů. Celkově bude z fondů EU domácnostem rozděleno ve 3 výzvách 9 miliard korun.

Na pokrytí převisu poptávky ze 3. výzvy bylo uvolněno dalších 1,5 miliardy korun z podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

DOTAČNÍ PROGRAM V RÁMCI PROJEKTU

„PODPORA VÝMĚNY ZDROJŮ TEPLA NA PEVNÁ PALIVA V RODINNÝCH DOMECH V KARLOVARSKÉM KRAJI V RÁMCI OP ŽP 2014-2020 – KOTLÍKOVÉ DOTACE III“


Informace o financování aktuálního kola kotlíkových dotací v roce 2020.

Karlovy Vary (7. 1. 2020)

Počátkem nového roku máme pro žadatele příznivé zprávy. Předně vyřazením a nerealizací schválených žádostí došlo k uvolnění finančních prostředků stávající alokace, díky čemuž můžeme podpořit 26 zásobníkových projektů. Žadatele s pořadovým číslem 607 – 634 (včetně) kontaktujeme ohledně financování jejich žádostí.
Dále bylo ze strany Ministerstva životního prostředí pro karlovarský kraj vyčleněno 26,5 milionu korun pro dofinancování žádostí zařazených do zásobníku aktuálního kola. Předpokládáme, že by toto navýšení mohlo podpořit až 230 zásobníkových žádostí. Aktuálně činíme kroky k získání tohoto navýšení, přičemž v případě úspěchu očekáváme dofinancování v polovině tohoto roku.
Zájemcům o kotlíkové dotace stále doporučujeme o dotaci zažádat v rámci aktuálního kola, a to i přesto, že je alokace již vyčerpána. V rámci aktuální výzvy je totiž počítáno s časovým milníkem prosince roku 2020, kdy může dojít na základě přerozdělení zbytků republikové alokace k financování dalších žádostí.

Máte zájem o bližší informace nebo chcete rovnou vyzkoušet možnost čerpání kotlíkové dotace? Napište nám nebo rovnou volejte TEL: +420 602 472 541


MÁM ZÁJEM O DOTACI